chuan
Nghịch lý ? Vì ai cũng muốn giàu nhanh có phải vì thế mà ai cũng nghèo lâu?

Quy luật của tự nhiên là con người phải biết lật, biết bò, biết đứng