Fmarket
QUỸ TRÁI PHIẾU MỚI CỦA IPAAM THIẾT KẾ CHO NHU CẦU ĐẦU TƯ NGẮN HẠN

Từ ngày 08/11/2023, Fmarket chính thức phân phối chứng chỉ quỹ của Quỹ Đầu Tư

Fincorp hợp tác cùng AF Services: Tích hợp sản phẩm Chứng chỉ quỹ lên nền tảng Anfin

Sáng ngày 16/06/2023, tại TPHCM đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Công

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần Fincorp (Fincorp) và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (PHFM)

Sáng ngày 24/07/2023, tại TPHCM đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

Fincorp và Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment hợp tác phân phối CCQ

Sáng ngày 05/12/2023, tại TPHCM đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

Fmarket chính thức phân phối Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt (VCAMBF)

Từ ngày 18/12/2023, Fmarket chính thức phân phối chứng chỉ quỹ của Quỹ Đầu Tư