Category Archives: Kiến thức tài chính

giá trị tài sản ròng
Giá trị tài sản ròng (Net asset value – NAV) của quỹ là gì?

Giá trị tài sản ròng (tiếng Anh: Net asset value, viết tắt: NAV) là tổng

Kiến thức tài chính: Đầu tư thụ động (Passive Investing) là gì?
Kiến thức tài chính: Đầu tư thụ động (Passive Investing) là gì?

Đầu tư thụ động (tiếng Anh: Passive Investing) là một chiến lược đầu tư để

P/E - Hệ số thị giá và thu nhập cổ phiếu
P/E – Hệ số thị giá và thu nhập cổ phiếu

Cùng Fmarket tìm hiểu về những thuật ngữ tài chính. Hôm nay chúng ta sẽ

Quỹ mở là gì? Khái niệm cơ bản về Quỹ mở

Lý do Quỹ mở ra đời Theo thống kê, 25% – 40%/năm là lợi nhuận

TTCK

Fmarket. ghghdsadjashd