Fmarket là gì?

Fmarket là ứng dụng giao dịch Quỹ mở chuyên nghiệp, được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp phép.

Các Công ty Quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam lựa chọn Fmarket là nền tảng phân phối chính thức.
Đầu tư Quỹ mở có an toàn và minh bạch không?
Quỹ mở là quỹ đầu tư chuyên nghiệp, là loại hình quỹ đầu tư chịu sự giám sát chặt chẽ nhất của UBCK NN.
Nhiều quỹ cho Nhà đầu tư lựa chọn.

DỄ DÀNG – MINH BẠCH – HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

 

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Quỹ mở là gì?

So sánh đầu tư Quỹ mở với Đầu tư Chứng khoán

Video giới thiệu về Fmarket tại Hội thảo do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức

Đầu tư vào Quỹ mở có an toàn & minh bạch?