Lợi nhuận các quỹ đầu tư chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam

Quỹ đầu tư chuyên nghiệp là gì?
Quỹ đầu tư chuyên nghiệp là quỹ mở do Công ty Quản lý quỹ thành lập, được cấp phép và giám sát bởi UBCK Nhà nước.
Các Công ty Quản lý quỹ như: VinaCapital, BaoVietFund, Dai-ichi Life…
25% là lợi nhuận Quỹ cổ phiếu trong 6 tháng vừa qua
70% là lợi nhuận thuộc về Nhà đầu tư vào quỹ VESAF của VinaCapital trong 12 tháng qua.
Lợi nhuận các quỹ mở hàng đầu Việt Nam.
Đầu tư vào quỹ mở, các chuyên gia quản lý quỹ sẽ thay chúng ta đầu tư
Mức đầu tư tối thiểu chỉ từ 100 ngàn (đ)