Lợi nhuận các quỹ đầu tư chuyên nghiệp

Quỹ mở là gì?
Quỹ mở là quỹ đầu tư chuyên nghiệp do Công ty Quản lý quỹ thành lập, được cấp phép và chịu sự giám sát của UBCK Nhà nước.
Lợi nhuận của các quỹ trong thời gian vừa qua?
25% – 40% là lợi nhuận Quỹ cổ phiếu trong 6 tháng vừa qua
90% là lợi nhuận thuộc về Nhà đầu tư vào quỹ VESAF của VinaCapital trong 12 tháng qua.
Làm thế nào để đầu tư vào quỹ mở?
Đầu tư vào quỹ mở, các chuyên gia quản lý quỹ sẽ đầu tư sinh lời giúp chúng ta
Mức đầu tư tối thiểu chỉ từ 1tr đồng hoặc 100 ngàn đồng mỗi tháng nếu chọn đầu tư định kỳ.
Fmarket là nền tảng tập trung quỹ mở đầu tiên được UBCK NN cấp phép.