Lợi nhuận quỹ cổ phiếu 12 tháng qua bằng 10x lãi suất tiết kiệm

Lợi nhuận của các quỹ thuộc Vinacapital, BaovietFund thời gian qua?
25% – 40% là lợi nhuận Quỹ cổ phiếu trong 6 tháng vừa qua
90% là lợi nhuận thuộc về Nhà đầu tư vào quỹ VESAF của VinaCapital trong 12 tháng qua.
Lợi nhuận các quỹ mở hàng đầu Việt Nam.
Gửi tiết kiệm thì an toàn nhưng lãi suất thấp, trong khi TTCK có rất nhiều cơ hội nhưng không phải ai cũng tận dụng được.
Để tận dụng được cơ hội từ TTCK, Nhà đầu tư cần phải có kinh nghiệm và thời gian để theo dõi Thị trường.

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Quỹ mở là gì?

Mua Chứng chỉ quỹ, tiền và tài sản của Nhà đầu tư được UBCK NN giám sát ra sao?