Thành tích đầu tư của các quỹ chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam

Quỹ chuyên nghiệp là gì?
Quỹ đầu tư chuyên nghiệp là quỹ mở do Công ty Quản lý quỹ thành lập, được cấp phép và giám sát bởi UBCK Nhà nước.
Các Công ty Quản lý quỹ hàng đầu như: VinaCapital, Dai-ichi Life DFVN, BaovietFund, VCBF, Dragon Capital…
Lợi nhuận của các quỹ trong thời gian vừa qua?
20% – 30% là lợi nhuận Quỹ cổ phiếu trong 6 tháng vừa qua
90% là lợi nhuận thuộc về Nhà đầu tư vào quỹ VESAF của VinaCapital trong 12 tháng qua.
Làm thế nào để đầu tư vào quỹ mở?
Đầu tư vào quỹ mở, các chuyên gia quản lý quỹ sẽ đầu tư sinh lời giúp chúng ta.
Mức đầu tư tối thiểu chỉ từ 1tr VND hoặc 100 ngàn VND mỗi tháng nếu bạn chọn đầu tư định kỳ.
Fmarket là nền tảng tập trung quỹ mở đầu tiên được UBCK NN cấp phép.
Dễ dàng – Minh bạch – Hoàn toàn miễn phí

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Quỹ mở là gì?

Mua Chứng chỉ quỹ, tiền và tài sản của Nhà đầu tư được UBCK NN giám sát ra sao?