Thông tin giao dịch của các quỹ

Hiện tại trên Fmarket, Nhà đầu tư có thể lựa chọn 2 hình thức đầu tư vào quỹ:

1. Đầu tư linh hoạt 

Nhà đầu tư có thể mua quỹ bất kỳ ngày nào trong tháng với số tiền mua lớn hơn mức tối thiểu. Lệnh sẽ được khớp vào ngày khớp lệnh của quỹ và Trung tâm lưu ký sẽ phân bổ CCQ đã mua về tài khoản của Nhà đầu tư trên Fmarket.

2. Đầu tư định kỳ (số tiền tối thiểu chỉ từ 100.000đ)

Quý khách chỉ cần đăng ký định kỳ lần đầu, sau đó đến kỳ giao dịch Fmarket sẽ gửi email/SMS nhắc Quý Khách chuyển tiền mua đã đăng ký (Quý Khách không cần phải lên Fmarket đặt lệnh).

Quý khách cũng có thể vào Tài khoản Ngân hàng của mình để chọn hình thức chuyển tiền định kỳ theo thông tin chuyển khoản trong email fmarket gửi (lưu ý chức năng này chỉ có trên 1 số app của Ngân hàng, chức năng chuyển tiền tự động hàng tháng).

Sau khi chuyển tiền mua định kỳ, Quý Khách đợi đến ngày phân bổ, Trung tâm lưu ký sẽ phân bổ CCQ về tài khoản trên Fmarket.

Cập nhật 07/2023

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Các câu hỏi thường gặp về Đầu tư định kỳ?