Tạo thói quen tích lũy thông qua Quỹ đầu tư chuyên nghiệp

Quỹ đầu tư chuyên nghiệp là gì?
Quỹ đầu tư chuyên nghiệp là quỹ mở do Công ty Quản lý quỹ thành lập, được cấp phép và giám sát bởi UBCK Nhà nước.
Các Công ty Quản lý quỹ như: VinaCapital, BaoVietFund, Dai-ichi Life…
Tính linh hoạt khi tích lũy vào quỹ so với gửi tiết kiệm?
Gửi tiết kiệm, khi bạn rút ra sớm, bạn sẽ chỉ nhận được lãi suất không kỳ hạn, rất thấp.
Tích lũy vào Quỹ trái phiếu, khi cần tiền bạn có thể bán ra hay khi thấy Thị trường Chứng khoán tăng giá, bạn có thể chuyển đổi qua Quỹ cổ phiếu dễ dàng mà vẫn nhận được lãi tại ngày bán hay chuyển đổi.
Lợi nhuận của các quỹ trong thời gian vừa qua?
20-25% là lợi nhuận Quỹ cổ phiếu trong 6 tháng vừa qua
60-80% là lợi nhuận thuộc về Nhà đầu tư vào quỹ VESAF của VinaCapital trong 12 tháng qua.
Làm thế nào để tích lũy vào quỹ?
Tích lũy tiền vào quỹ mở, các chuyên gia quản lý quỹ sẽ đầu tư sinh lời giúp chúng ta
Mức đầu tư tối thiểu chỉ từ 100 ngàn đồng mỗi tháng nếu bạn chọn đầu tư định kỳ hàng tháng.
Fmarket là nền tảng tập trung quỹ mở đầu tiên được UBCK NN cấp phép.